Baker Tilly

Bedrijfsrapportering

Vooruitzien

Het is vandaag van groot belang om een helder inzicht te hebben in de bedrijfssituatie, en pro-actief te kijken naar de toekomst.
Dit aan de hand van overzichtelijke en uniforme rapportering. Hierbij wordt gebruik gemaakt van financiële gegevens, eventueel gekoppeld met operationele data.

Waarom?

 • Omdat ‘het buikgevoel’ alleen niet volstaat. Om uw onderneming succesvol te leiden, moet u op vaste tijdstippen weten hoe uw bedrijf er voor staat. Hoe beter u geïnformeerd bent, hoe sterker uw onderhandelingspositie met klanten en leveranciers is.
 • Omdat de banken vragen naar professionele onderbouwde rapportering van actuele en toekomstige cijfers: Goed gestructureerde financiële informatie schept goodwill en vertrouwen.
 • Omdat een duidelijke en regelmatige rapportering ook kan bijdragen in het sturen van uw medewerkers in de gewenste richting.

Voor wie?

Voor elkeen die zijn onderneming op koers wil houden, en continu op zoek is naar verbetering.

Hoe werken wij?

Aan de hand van een excel tool wordt de situatie van het verleden, maar vooral van het heden en de toekomst in kaart gebracht. Op korte termijn, en/ of op middellange en lange termijn.
De cijfers worden besproken en geïnterpreteerd; er wordt gezocht naar optimaliseringsmogelijkheden, ook ‘gevaren’ worden geduid. We denken mee met de klant. De klant wordt periodiek (bij voorkeur maandelijks) 'gedwongen' om zijn activiteiten vanuit een strategische invalshoek te benaderen. Deze geëngageerde aanpak vraagt om een algemene benadering; een benadering in grovere lijnen; deze job start waar de boekhouding eindigt.

Een waaier aan diensten

Boordtabellen

Budgettering resultaten:
 • Vergelijking van de actuals met het vooropgestelde budget
 • Geprojecteerde resultatenrekening en balans
Kasplanning :
 • Bepalen van tekort/overschot per maand
 • Bepalen periode van tijdelijke kredietbehoefte
 • Verklaren oorzaak van kredietbehoefte
Implementatie analytische rapportering :
 • bepalen van kostenplaatsen
 • opstellen kostenmatrix
 • parametreren van de grootboekrekeningen
 • opleiding betrokken medewerker
 • ‘nazorg’: komt de rapportering overeen met de beoogde doelstelling?
Kostprijscalculatie

Andere analyses en/of simulaties :
 • Omzet analyses: historiek + gebudgetteerd
  – per activiteit
  – per klant
     • de grootste klanten
     • de sterkst stijgende klanten
 • Analyse van de bruto marges: historiek + gebudgetteerd
  – per activiteit
  – per klant
 • Analyse van de kosten: historiek + budget
  – vaste/variabele kosten
  – directe/indirecte kosten
  – vastleggen verdeelsleutels
  – kostenmatrix
 • Financiële haalbaarheid van investeringen
 • Make or buy?
 • Implementeren van een voor- en/of nacalculatie systeem
 • Winstgevendheid per activiteit
 • Break-even analyse

Onze troeven

 • Vertrouwensrelatie
 • Ervaring en kennis
 • Meer specialisten dan ondersteunende medewerkers
 • Proactieve betrokkenheid van begin tot einde
 • Onafhankelijkheid
 • Multidisciplinaire teams van specialisten
 • Internationaal netwerk


Meer over onze troeven

Download de flyer (pdf)

Download de white paper met voorbeelden van rapportering (pdf)