Baker Tilly

Het Verenigd Koninkrijk stapt uit de EU – wat nu?

Morgen en woensdag, 28 en 29 juni hebben de regeringsleiders van de Europese lidstaten afspraak in Brussel voor een Europese top. Met één agendapunt : het organiseren van de uitstap van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie.

Er moet immers zo snel mogelijkheid duidelijkheid komen over de timing van de Brexit, de impact van de exit én de manier waarop het Verenigd Koninkrijk in de toekomst zal samenwerken met de andere Europese landen.

Voor onze Vlaamse ondernemingen is het Verenigd Koninkrijk de vierde grootste exportmarkt, dus een belangrijke handelspartner. Daarom wordt ervoor gepleit om de nieuwe handelsrelatie te organiseren middels een nieuw (handels)verdrag tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk, om douaneheffingen en andere, niet-tarifaire, handelsbelemmeringen zoveel mogelijk te beperken.

Intussen is ook gebleken dat de Britten hun tijd willen nemen om hun "vrijwillige en eenzijdige terugtrekking" uit de EU, te organiseren. Op korte termijn zal dus weinig veranderen. Het is aan de Britse regering om de uitstap-procedure in te zetten, waarna wordt verwacht dat het nog een tweetal jaar zal duren vooraleer de Brexit definitief is.

Nog veel vragen

Nu de eerste schok is verwerkt, zitten ondernemers en particulieren vooral met veel vragen:

  • Binnen de Europese Unie worden samenwerkingsregels steeds meer geharmoniseerd. Nu het Verenigd Koninkrijk zich niet meer moet houden aan de Europese spelregels, is het onzeker in welke richting hun wetgeving zal evolueren: mee met Europa door verdragen af te sluiten met de EU, of slaan de Britse beleidsmakers een andere richting in?
  • in welke mate zullen de regels over vergunningen, procedures, btw, douane , enz. veranderen?
  • Momenteel bestaan EU-richtlijnen om roerende voorheffing op interesten, royalty's en dividenden te vermijden binnen de Unie : kunnen afspraken met de EU deze bronheffing ook in de toekomst vermijden?
  • Wat zijn de gevolgen voor de werknemers van Belgische en Britse bedrijven die ook grensoverschrijdend werken?
  • Is er wel nog sprake van een Verenigd Koninkrijk nu de Schotten en de Noord-Ieren hebben aangegeven wél nog te geloven in het Europees project? - Komt de Brexit er effectief?

Een eerste gevolg van de Brexit laat zich al voelen: het pond is fors goedkoper geworden, waardoor het voor Belgische ondernemingen moeilijker wordt om naar het Verenigd Koninkrijk te exporteren. Er moeten immers meer ponden betaald worden om onze producten of diensten te kopen. Belgische bedrijven die prijsafspraken maakten in ponden, kunnen belangrijke wisselkoersverliezen lijden.

Waar antwoorden zoeken?

Flanders Investment & Trade (FIT) riep intussen een ‘Meldpunt Brexit’ in het leven om zoveel mogelijk antwoord te bieden op de vele vragen en bekommernissen van ondernemers.

Ook uw Baker Tilly Belgium dossierverantwoordelijke volgt deze evoluties op om u op gepaste wijze te begeleiden, ondersteund door collega-specialisten. Aarzel dus niet om contact op te nemen indien u vragen heeft.

 

27/06/2016