Baker Tilly

De sociale verkiezingen 2012


De sociale verkiezingen komen stilaan weer in zicht. De verkiezingen moeten gehouden worden tussen 7 en 20 mei 2012. Hoog tijd dus om na te gaan wat de verplichtingen hieromtrent zijn. Wij geven u een korte uiteenzetting:

  • Welke ondernemingen moeten sociale verkiezingen organiseren?
  • Hoe moeten de sociale verkiezingen precies verlopen?
  • Wat zijn de belangrijkste verplichtingen van de onderneming eens de ondernemingsraad is opgericht?
Tot slot geven wij u ook mee wat de rol van de bedrijfsrevisor is binnen de ondernemingsraad.

Alle ondernemingen die een gemiddelde van tenminste 100 werknemers tewerkstellen moeten een ondernemingsraad oprichten. Op welk ogenblik moet men het aantal werknemers bepalen? Gedurende de 4 trimesters die aan het trimester waarin de verkiezingsprocedure van start gaat voorafgaan, moet het rekenkundig gemiddelde van het aantal tewerkgestelden telkens hoger zijn dan 100. De procedure voor de sociale verkiezingen verloopt in drie fasen.

Lees meer (pdf)

 

14/12/2011