Baker Tilly

Beperk de risico’s bij overname van een onderneming: laat een due diligence uitvoeren


U bent van plan een onderneming over te nemen. Hoe voorkomt u dat u door de overlater in de luren wordt gelegd? Door op uw hoede te zijn en ervoor te zorgen dat u alle risico’s tijdig onderkent. De overname van een onderneming betekent vaak een belangrijke investering die het verder bestaan van uw overnemende onderneming kan hypothekeren. Daarom is het belangrijk om een inzicht te verwerven in de kenmerken en verplichtingen van uw target. Ook die kenmerken en verplichtingen die niet zomaar terug te vinden zijn in de beschikbare financiële informatie.

Het laten uitvoeren van een due diligence (boekenonderzoek), op het juiste moment in het overnameproces, kan het risico en de onzekerheden waarmee u geconfronteerd wordt herleiden tot een aanvaardbaar niveau. Van zodra kandidaat koper en kandidaat verkoper tot concrete afspraken komen over onder andere de koopsom en de overdracht die vastgelegd worden in een letter of intent kan de due diligence van start gaan.

De praktijk leert ons echter dat een due diligence vaak te laat of helemaal niet wordt uitgevoerd. Hierdoor wordt geen rekening gehouden met bepaalde belangrijke elementen in het besluitvormingsproces. Een due diligence onderzoek zorgt ervoor dat valuedrivers of dealbreakers tijdig geïdentificeerd worden, dat de passende garanties en vrijwaringen kunnen geformuleerd worden in het overnamecontract en kan ook aanleiding geven tot een verlaging van de koopsom.

Een due diligence omhelst veel meer facetten dan enkel het financiële luik. Er wordt bij een due diligence rekening gehouden met verschillende facetten zoals wetgeving, fiscaliteit, intellectuele rechten, milieu, stedenbouwkundige aspecten, marktwaarde activa, productiecapaciteit, toekomstplannen,… Daarom worden bij een due diligence verschillende specialisten ingeschakeld: bedrijfsrevisoren, juristen, btw-specialisten, belastingspecialisten. Elke due diligence wordt afgestemd op de noden en wensen van de klant.

Een belangrijk kenmerk van een due diligence is dat niet enkel de situatie op het moment van de overname onder de loep genomen wordt, maar ook gekeken wordt naar de toekomst. Een investeerder wil bijvoorbeeld ook een bepaalde zekerheid dat zijn investering op termijn terugverdiend kan worden.

Een due diligence vindt niet enkel plaats vanuit het perspectief van de overnemer (“acquisitie due diligence”). Vaak laat de verkoper een due diligence uitvoeren om eventuele knelpunten en problemen bij zijn onderneming aan het licht te brengen en op te lossen (“vendor due diligence”) alvorens zijn bedrijf te koop te stellen. Met andere woorden dient de verkoper zijn onderneming ‘verkoopklaar’ te maken. Ook in het kader van fusies, beursintroducties, publieke uitgifte van aandelen, investeringen, verstrekken van achtergestelde leningen wordt geregeld een due diligence uitgevoerd.

Om inzicht te krijgen in al deze aspecten van een onderneming kan u beroep doen op Baker Tilly Belgium. Baker Tilly Belgium heeft een ruime expertise, kennis en ervaring opgebouwd tijdens het uitvoeren van diverse due diligence opdrachten in het verleden. Bij het uitvoeren van een due diligence opdracht wordt een multidisciplinair team samengesteld dat efficiënt kan inspelen op al uw wensen en behoeften.

Wenst u over dit alles meer te weten, neem dan contact op met Christel De Blander of uw dossierverantwoordelijke.

 

19/12/2012