Baker Tilly

De nieuwe begrotingsmaatregelen

Verwachte wijzigingen inzake btw


Ook op het vlak van de indirecte belastingen zijn er een aantal wijzigingen op til. Meest in het oog springend zijn de notarissen en gerechtsdeurwaarders die niet langer worden vrijgesteld van btw. De principes zijn bekend maar de details dienen nog verder te worden ingevuld met de nodige onzekerheid tot gevolg. Een overzicht:

Notarissen en gerechtsdeurwaarders onderworpen aan btw

Notarissen en gerechtsdeurwaarders krijgen heel binnenkort hun eigen Copernicaanse omwenteling voorgeschoteld. België was tot op heden een van de weinige landen waar juridische beroepen vrijgesteld waren van btw. Wat betreft de notarissen en gerechtsdeurwaarders komt daar nu verandering in. Vanaf begin volgend jaar worden zij ondergedompeld in een geheel van btw-reglementeringen wat tot voor kort voor hen onbekend terrein bleek. Hierbij zullen zij op hun diensten 21% btw moeten aanrekenen aan hun cliënten. Dit alles zou voor de Belgische Schatkist zo’n 100 miljoen euro op jaarbasis moeten opleveren.

Anderzijds biedt deze nieuwe regeling hen mogelijks de opportuniteit om btw te recupereren op door hen aangegane investeringen en aankopen.

De details en concrete uitwerking van dit alles zijn op heden nog niet bekend. Naar verluidt werkt de administratie momenteel naarstig aan een concrete invulling van dit alles. Teneinde een vlotte invoering van deze maatregelen te bewerkstelligen vragen de notarissen op hun beurt om een overgangsperiode van zes maanden in te voeren. Dit om hun cliënten tijdig te kunnen informeren, hun boekhoudsoftware te kunnen aanpassen en te kunnen voorzien in opleidingen voor notarissen. Of op dit verzoek zal worden ingegaan is lang niet zeker.

Hoewel er initieel ook even sprake van was geldt de nieuwe regeling uiteindelijk niet voor diensten verricht door advocaten. Zij ontspringen voorlopig de dans.

Digitale televisie

Televisie kijken kan je leven verrijken, zij het niet langer op financieel vlak. De btw op een abonnement voor digitale televisie (via decoder) wordt verhoogd van 12% naar 21%. Zij die met het oog op de voetbalwedstrijden twee decoders in huis hebben gehaald zijn gewaarschuwd. De verhoging geldt eveneens voor bijhorende diensten, zoals de verhuur van films.

Tabak en sterke drank

Tenslotte worden eveneens de accijnzen op tabak en sterke drank verhoogd.

Wenst u over dit alles meer te weten, neem dan contact op met Wim De Pelsmaeker of Veerle Van Den Steen of uw dossierverantwoordelijke.

 

14/12/2011