Baker Tilly

Btw-boetes fors de hoogte in


Zonder al teveel ruchtbaarheid werden deze zomer de niet-proportionele btw-geldboetes fors verhoogd. Ook wat betreft de proportionele btw-geldboetes is er een kleine wijziging. De hoogte van de geldboetes werd veelal verdubbeld. Voor bepaalde overtredingen werden ze zelfs vertienvoudigd (aanpassing huidige Koninklijke Besluiten nr. 41 en 44, B.S., 17 juli 2012).

Verhoging niet-proportionele geldboetes


De vork waarbinnen de btw-administratie niet-proportionele geldboetes kan opleggen werd verdubbeld (voorheen van ’25,00 tot 2.500,00 EUR’, nu van ’50,00 tot 5.000,00 EUR’). Voortaan kunnen deze niet-proportionele geldboetes ook opgelegd worden voor om het even welke overtreding opgenomen in het btw-wetboek of in de uitvoerings-KB ’s, tenzij reeds een proportionele geldboete van toepassing is.

Enkele voorbeelden welke de ernst van de wijzigingen duidelijk schetst:

  • Bij niet-indiening van de periodieke btw-aangifte verhoogt de geldboete van 500,00 EUR naar 1.000,00 EUR. Bij laattijdige indiening verhoogt deze van 25,00 EUR naar 100,00 EUR per aangifte en per maand vertraging.
  • Bij niet-indiening van de jaarlijkse lijst van btw-plichtige afnemers verhoogt de boete van 2.500,00 EUR naar 3.000,00 EUR. Bij het laattijdig indienen van deze listing verhoogt de maximumboete van 1.250,00 EUR naar 3.000,00 EUR.
  • Bij het laattijdig uitreiken van facturen en stukken verhoogt de boete bij een eerste overtreding van 0,00 EUR naar 50,00 EUR per factuur of stuk, met een maximum van 500,00 EUR. Voor het uitreiken van niet-conforme facturen verhoogt de boete bij een eerste overtreding van 0,00 EUR naar 25,00 EUR per factuur of stuk, met een maximum van 250,00 EUR.
  • Bij het niet-voorleggen van registers stijgt de boete bij een eerste overtreding van 500,00 EUR naar 1.500,00 EUR. Voor het niet-voldoen aan de vormvereisten stijgt de boete van 50,00 naar 500,00.
  • Het niet-voorleggen van de nodige documenten ter staving van een btw-vrijstelling geeft bij een eerste overtreding aanleiding tot een boete welke is gestegen van 25,00 naar 50,00 EUR per stuk.

Wijziging proportionele geldboetes

Bij niet- of laattijdige betaling van de btw of van de voorschotten (kwartaalaangevers) of bij het opmaken van een bijzondere rekening wordt de proportionele geldboete opgetrokken van 10% naar 15% van de verschuldigde btw.

Eens te meer is een gewaarschuwd btw-belastingplichtige er ‘twee’ waard. Een goede boekhouder of adviseur die alles keurig opvolgt en in goede banen leidt wordt stilaan ‘goud’ waard.

Wenst u over dit alles meer te weten, neem dan contact op met Wim De Pelsmaeker of Veerle Van Den Steen of uw dossierverantwoordelijke.

 

24/09/2012