Baker Tilly

Btw – verhoging drempel kleine ondernemingen (25.000 EUR) uitgesteld naar ten vroegste 1 januari 2014


In onze nieuwsbrief van februari werd melding gemaakt van het voornemen om de drempel voor kleine ondernemingen op te trekken van 5.580 EUR naar 25.000 EUR. Een startdatum stond nog niet vast, al werd 1 juli 2013 naar voor geschoven. Deze datum werd nadien officieel bevestigd door Staatssecretaris Hendrik Bogaert, maar daar komt hij nu op terug! Als nieuwe datum wordt 1 januari 2014 genoemd (Commissie voor de financiën en de begroting van 17 april 2013).

Drempelverhoging kleine ondernemingen – 1 juli 2013 blijkt niet langer haalbaar


Kleine ondernemingen waarvan de jaaromzet maximum 5.580 EUR bedraagt genieten een btw-vrijstelling voor hun activiteiten. Tevens worden zij ontheven van tal van btw-formaliteiten. Keerzijde van de medaille is dat zij aan hen aangerekende btw niet in aftrek kunnen brengen.

Deze regeling miste tot nog toe deels haar doel(publiek), gezien het onrealistisch laag drempelbedrag.

Begin dit jaar had België van Europa de toestemming gekregen om dit drempelbedrag te verhogen naar 25.000 EUR. Wel was er nog een akkoord nodig binnen de regering over de invoering alsook over de datum van inwerkingtreding.

Recentelijk bevestigde Staatssecretaris Hendrik Bogaert officieel dat de startdatum 1 juli 2013 zal zijn (Integraal Verslag Kamercommissie Financiën, 26 maart 2013, nr. CRIV 53 COM 705, 1). Maar op deze uitspraak komt hij nu dus terug. De vooropgestelde startdatum bleek niet mogelijk, gelet op de termijn die het wetgevend werk vereist en de tijd die de administratie nodig heeft om iedereen voldoende te informeren. Staatssecretaris Hendrik Bogaert heeft daarbij toegegeven dat het antwoord dat hij op 26 maart had voorgelezen in de Kamercommissie Financiën fout was en was gebaseerd op een vroegere versie van de tekst. Hij gaat ervan uit dat het nieuwe drempelbedrag in werking zal kunnen treden op 1 januari 2014.

Wij gaan ervan uit dat dit laatste ook nog niet helemaal zeker is. Naar verluidt dient de echte reden van het uitstel te worden gezocht in onenigheid binnen de regering gezien de budgettaire impact van de maatregel. Deze impact zal op 1 januari 2014 niet kleiner zijn. Afwachten dus.

Wenst u over dit alles meer te weten, neem dan contact op met Wim De Pelsmaeker of Veerle Van Den Steen of uw dossierverantwoordelijke.

 

23/04/2013