Baker Tilly

Belangrijk voor btw-maandaangevers: decembervoorschot

Btw-belastingplichtigen die maandaangiften indienen, moeten in december een voorschot betalen op de verschuldigde btw van de maand december 2013. Voor de bepaling van het bedrag zijn er 2 mogelijkheden:

  • Werkelijk verschuldigde btw voor de periode van 1 tot en met 20 december 2013

    Het bedrag van het voorschot is gelijk aan de daadwerkelijk verschuldigde btw (opeisbare btw minus aftrekbare btw) voor handelingen verricht tijdens de periode van 1 t/m 20 december 2013. De verschuldigde btw wordt opgenomen in rooster 91 van de decemberaangifte (in te dienen uiterlijk 20 januari 2014). Is het bedrag van de opeisbare btw kleiner of gelijk aan de aftrekbare btw dan vermeldt u 0,00 in rooster 91.


  • Twee maal de btw van de maand november betalen

    Wil men vermijden of is het moeilijk om het voorschot op bovenvermelde wijze vast te stellen, dan mag rooster 91 niet worden ingevuld. Hierdoor wordt aangegeven dat wordt geopteerd voor een decembervoorschot dat gelijk is aan de verschuldigde btw met betrekking tot de handelingen over de maand november 2013 (rooster 71 van de aangifte). In dat geval dient het te betalen bedrag zoals blijkt uit de btw-aangifte van november 2 keer te worden betaald.

In beide gevallen dient het voorschot uiterlijk te worden betaald op 24 december 2013.

Wenst u over dit alles meer te weten, neem dan contact op met Wim De Pelsmaeker of Veerle Van Den Steen of uw dossierverantwoordelijke.

 

09/12/2013