Baker Tilly

Nieuwe regeling elektronische diensten vanaf 1 januari 2015: tijd voor actie!


Voor ondernemingen die elektronische diensten, telecommunicatiediensten of radio- en televisie-omroepdiensten aanbieden aan Europese particulieren is het opletten geblazen. Vanaf 2015 dienen zij lokale btw aan te rekenen van het land waar hun klant woonachtig is. Voor de effectieve afdracht van buitenlandse btw zal gebruik kunnen worden gemaakt van een bijzondere aangifte binnen de Mini-One-Stop Shop. Actie is vereist aangezien een voorafgaandelijke registratie noodzakelijk blijkt.

 

Verplichte aanrekening buitenlandse btw

Vandaag de dag rekenen Europese ondernemingen hun eigen btw aan voor o.a. elektronische diensten aangeboden aan niet-belastingplichtigen in andere lidstaten. Dit systeem verandert met ingang van 1 januari 2015. Concreet betekent dit dat indien u als Belgische onderneming dergelijke diensten aanbiedt, u vanaf dan buitenlandse btw zal dienen aan te rekenen.

Het arsenaal aan diensten dat beoogd wordt door deze nieuwe regeling is ruim. Het gaat onder andere om toegang tot het internet, voicemail, VoIP, onlinenieuwsdiensten, abonnering op onlinedagbladen en –tijdschriften, toegang tot of downloaden van software, gebruik van zoekmachines, elektronisch onderwijs, enz. Verstrekt u bijgevolg een elektronische dienst aan een Deense particulier, dan zal u vanaf begin volgend jaar 25% Deense btw dienen aan te rekenen.

Hierdoor dringt zich in principe een btw-registratie op in elke lidstaat waar dergelijke diensten worden verricht teneinde lokale btw te kunnen aanrekenen en afdragen.

Facultatieve vereenvoudiging: MOSS

Om dit te vermijden wordt de Mini-One-Stop Shop (MOSS) ingevoerd als vereenvoudigingssysteem, wat facultatief kan worden gebruikt. Hierdoor kan u als Belgische onderneming alle formaliteiten voor alle dergelijke verrichte diensten in één keer en alleen in België voldoen, zij het in een afzonderlijke bijzondere aangifte die los staat van de normale btw-aangifte.

De registratie in het systeem dient te gebeuren op elektronische wijze via INTERVAT en kan vanaf 1 oktober dit jaar. Eén enkele elektronische aangifte die per lidstaat het gerealiseerde omzetcijfer en de verschuldigde btw omvat zal trimestrieel in België dienen te worden ingediend. De betaling van de buitenlandse btw zal ook via de Belgische administratie verlopen. Deze zal het geld overmaken aan de fiscale administraties van de andere betrokken lidstaten. In de andere lidstaten van de EU zal een vergelijkbaar systeem in werking treden.

Actie vereist

Let op: een registratie gaat pas in vanaf het volgend kwartaal. Wenst u bijgevolg niet te registreren in andere Lidstaten en wenst u vanaf januari 2015 van het vereenvoudigd MOSS-systeem gebruik te maken, dan zal u dit jaar nog dienen te registeren.

Deze wijzigingen leiden ertoe dat heel wat bedrijven een elektronische registratie zullen dienen aan te vragen voorafgaand aan de indiening van hun bijzondere btw-aangiften. Ook zal moeten nagegaan worden hoe praktisch kan worden bepaald waar de dienst effectief wordt afgenomen. Op dat vlak voorziet de administratie in een aantal vermoedens. Zo zal bv. een download van muziek via het WIFI-netwerk van een internetcafé geacht worden daar plaats te vinden, waardoor de btw van dat land zal dienen te worden aangerekend. Mogelijks dient ook de boekhoudsoftware in die zin te worden aangepast. Eén en ander vergt de nodige vakkennis ter zake teneinde goed van start te kunnen gaan.

Wenst u over dit alles meer te weten, neem dan contact op met Wim De Pelsmaeker of Veerle Van Den Steen of uw dossierverantwoordelijke.

 

12/11/2014