Baker Tilly

Verplichte btw op bestuurdersvergoeding rechtspersonen: uitgesteld tot 2016!


Drie weken geleden besliste de administratie om rechtspersonen die als bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar van een vennootschap optreden vanaf 1 januari 2015 verplicht btw te laten aanrekenen op hun vergoedingen. Door praktische moeilijkheden en de nodige druk uit het bedrijfsleven werd eind vorige week besloten om deze regeling met één jaar uit te stellen tot 1 januari 2016. Voor zij die reeds actie hebben ondernomen door een btw-nummer aan te vragen blijft het wel opletten!

 

Huidige regeling…

Rechtspersonen die als bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar van een vennootschap optreden hebben tot op heden de keuze om al dan niet btw aan te rekenen op hun vergoeding. Deze keuze is bindend voor alle handelingen die zij als dusdanig verrichten en is in principe onherroepelijk.

Door het feit dat de Europese Commissie dit ‘keuzestelsel’ ter discussie stelt besloot de administratie recent om met ingang van 1 januari 2015 deze keuzemogelijkheid af te schaffen (Beslissing Btw nr. E.T.125.180 dd. 20.11.2014 – zie ook onze nieuwsbrief 11/2014). Voor ondernemingen en vennootschappen met weinig of geen recht op aftrek (bv. banken, verzekeringsmaatschappijen, ziekenhuizen, patrimoniumvennootschappen) kwam deze nieuwe regeling als een donder bij heldere hemel. Niet alleen betreft dit in veel gevallen een enorme meerkost, ook was de tijd die werd geboden om zich tijdig in regel te stellen bijzonder kort.

…blijft van kracht tot 31 december 2015

De kritiek liet dan ook niet lang op zich wachten. Ook de administratie zelf kwam al snel tot de vaststelling dat het voor de betrokken partijen niet evident blijkt zich op een vijftal weken in regel te stellen en zich te organiseren met het oog op het nakomen van de nieuwe btw-verplichtingen.

Daarom werd nu in extremis besloten om de inwerkingtreding van de nieuwe regeling met één jaar uit te stellen tot 1 januari 2016 (Beslissing Btw nr. E.T.125.180/2 dd. 12.12.2014).

Tevens zal de administratie een aantal vastgestelde interpretatieproblemen verder onderzoeken. Wat dat betreft heeft zij zich voorgenomen om, voorafgaand aan de effectieve afschaffing van de keuzemogelijkheid, een omstandige administratieve verduidelijking te publiceren.

Opletten indien reeds btw-nummer werd aangevraagd!

De nieuwe regeling wordt dus uitgesteld, maar niet afgevoerd. Het uitstel van één jaar dat de administratie nu toestaat geeft aan de betrokken partijen wel de mogelijkheid om hun situatie grondiger te evalueren teneinde een verhoogde btw-kost tijdig te kunnen vermijden of temperen.

Het blijft ook opletten voor zij die met het oog op de nieuwe regeling reeds actie hadden ondernomen door een btw-nummer aan te vragen. Het uitstel van de nieuwe regeling met één jaar heeft geen invloed op de aanvraagprocedure tot het bekomen van een btw-nummer. Tijdig deze procedure stopzetten is hier de boodschap. Immers, eens het btw-nummer is geactiveerd kan dit enkel nog worden stopgezet via de normale procedure van stopzetting van een btw-nummer.

Wenst u over dit alles meer te weten, neem dan contact op met Wim De Pelsmaeker of Veerle Van Den Steen of uw dossierverantwoordelijke.

 

15/12/2014