Baker Tilly

Btw-plicht bestuurders vanaf volgende week woensdag: laatste kans om tijdig te registreren!


Vanaf 1 juni 2016 zijn bestuurders-rechtspersonen verplicht om btw aan te rekenen op hun prestaties. Bevindt u zich in dergelijke situatie en hebt u nog geen btw-nummer aangevraagd dan dient u dit alsnog te doen en wel uiterlijk volgende week dinsdag!

 Rechtspersonen die als bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar van een vennootschap optreden hebben vanaf 1 juni niet langer de keuze om al dan niet btw aan te rekenen op hun vergoedingen. Met het verdwijnen van deze keuzemogelijkheid zullen dergelijke rechtspersonen verplicht btw moeten aanrekenen waardoor zich een btw-registratie opdringt. Anderzijds verlenen de belaste prestaties vanaf dan een recht op aftrek van voorbelasting, dit volgens de gewone regels.

De btw-registratie dient te gebeuren door het formulier 604A (aangifte van aanvang van werkzaamheid) vóór 1 juni in te dienen bij het bevoegde btw-controlekantoor. Indien u reeds eerder geïdentificeerd was voor een andere werkzaamheid dan dient u in de plaats daarvan het formulier 604B (aangifte van wijziging van werkzaamheid) in te dienen. Zorg ervoor dat u niet te laat bent !

Voor natuurlijke personen die als bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar van een vennootschap optreden verandert er niets. Zij blijven nog steeds als niet-belastingplichtige aangemerkt.

Voor een uitgebreid overzicht van de nieuwe regels en verplichtingen alsook van de mogelijke planningsopportuniteiten verwijzen wij graag naar onze vorige nieuwsbrief van april 2016.

Wenst u over dit alles meer te weten, neem dan contact op met Wim De Pelsmaeker of Veerle Van Den Steen of uw dossierverantwoordelijke.

25/05/2016