Baker Tilly

Geregistreerde kassasystemen: implementatie verschuift naar 1 januari 2014


Onlangs besliste de administratie om de implementatie van het geregistreerde kassasysteem in de horecasector uit te stellen tot 1 januari 2014. Van de extra tijd zal gebruik worden gemaakt om de geregistreerde kassasystemen te certificeren alsook om de (verplichte) gebruikers van deze systemen te registreren (Beslissing nr. E.T. 123 472 van 30 november 2012).

Waarover gaat het?


Op 1 januari 2010 werd het btw-tarief voor restaurant- en cateringdiensten verlaagd van 21% naar 12%, wat voor extra zuurstof moest zorgen. In ruil hiervoor diende de sector over te schakelen op het gebruik van een geregistreerd kassasysteem teneinde zwartwerk tegen te gaan.

Ter herinnering, de geregistreerde kassasystemen dienen verplicht te worden gebruikt door alle ondernemers wiens omzet voor minstens 10% bestaat uit het verstrekken van maaltijden voor verbruik ter plaatse. Is de uitbating van een horecazaak bijkomstig aan de hoofdactiviteit, dan telt enkel de omzet uit de horecazaak om deze 10% te bepalen. Cateringbedrijven vallen eveneens onder de verstrengde regeling, tenzij ze enkel maaltijden leveren zonder bijkomende bediening voor verbruik ter plaatse.

Uitstel – geen afstel (?)

De invoering van de geregistreerde kassasystemen is tot op heden nog niet gebeurd. In juni van dit jaar publiceerde de btw-administratie nog een lijvige circulaire met technische gegevens en meer informatie aangaande de certificering en de registratieprocedure. Door vertragingen in het wetgevend werk en wegens vormfouten werd deze circulaire eind oktober met terugwerkende kracht ingetrokken. Een maand later kwam dan vervolgens de beslissing om de implementatie van de geregistreerde kassasystemen te verschuiven naar 1 januari 2014.

In de eerste jaarhelft van 2013 zal werk worden gemaakt van de certificering van de door providers aangeboden geregistreerde kassasystemen. Dit zal resulteren in een lijst van gecertificeerde systemen. Later dat jaar zullen diegenen die een geregistreerd kassasysteem moeten of wensen te gebruiken zich dienen te registreren.

Vanaf 2014 zullen de geregistreerde kassasystemen gefaseerd in gebruik worden genomen. Tegen eind 2014 zou dan alles zijn uitgerold. Tenzij er ondertussen verder uitstel (of afstel) volgt.

Wenst u over dit alles meer te weten, neem dan contact op met Wim De Pelsmaeker of Veerle Van Den Steen of uw dossierverantwoordelijke.

 

19/12/2012