Baker Tilly

Voorschotfacturen: definitieve regeling naar de prullemand?


In een recent persbericht kondigt de minister van Financiën aan dat de problematiek aangaande de opeisbaarheid van btw bij voorschotfacturatie grondig zal worden geëvalueerd. Hierbij zal, na overleg met de betrokken sectoren, een nieuwe regeling worden uitgewerkt die streeft naar administratieve vereenvoudiging en een praktische haalbaarheid van de verwerking in de boekhouding en de btw-aangifte. Hiermee doelt de minister naar een aanpassing van de btw-wetgeving zelf. Hierdoor lijkt de definitieve administratieve regeling, welke in principe zou ingaan op 1 juli 2015, begraven alvorens ze van kracht is (Persbericht Minister Johan Van Overtveldt, 19 januari 2015).
 

Grondige evaluatie nieuwe btw-regels is aan de orde

Met ingang van 2013 werden de facturatieregels en –formaliteiten op tal van vlakken gewijzigd (zie ook onze nieuwsbrief 12/2012). De meest verassende aanpassing betrof de nieuwe regeling inzake de opeisbaarheid van btw. Een voorschotfactuur op zich maakt de btw niet langer opeisbaar.

Dat de impact van deze aanpassing niet te onderschatten is was reeds van bij het begin duidelijk. Deze nieuwe regeling noodzaakt immers een aanpassing van eender welk ERP- of boekhoudsysteem, zowel aan de aankoop- als aan de verkoopzijde.

Gelet op de praktische moeilijkheden en bezorgdheden vanuit het bedrijfsleven voorzag de btw-administratie voor wat betreft het jaar 2013 al gauw in een overgangsregeling (zie ook onze nieuwsbrief 01/2013). Deze overgangsregeling werd voor het jaar 2014 doorgetrokken en ietwat vereenvoudigd (zie ook onze nieuwsbrief 11/2013).

In oktober van vorig jaar werkte de administratie een definitieve regeling uit welke in principe inging op 1 januari 2015. De invoering werd eind vorig jaar echter in extremis uitgesteld voor 6 maanden tot 1 juli 2015 (zie ook onze nieuwsbrieven 11 en 12/2014).

De maatregel roept nog steeds heel wat vragen op bij ondernemers, boekhouders en softwareontwikkelaars. Hierdoor laat de minister van Financiën Johan Van Overtveldt nu weten dat een grondige evaluatie van deze nieuwe btw-regels (lees: wetgeving ingevoerd in 2013) aan de orde is. Zo zal er, na overleg met de betrokken sectoren, een nieuwe regeling worden uitgewerkt die streeft naar zowel administratieve vereenvoudiging als de praktische haalbaarheid van de verwerking in de boekhouding en de btw-aangifte. Zo is er deze maand al een eerste overleg gepland tussen het Kabinet van de minister van Financiën en het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten (IAB).

Door deze nieuwe ontwikkelingen lijkt de invoering van de definitieve regeling op 1 juli 2015 nu reeds verleden tijd. Wij houden u verder op de hoogte …

Wenst u over dit alles meer te weten, neem dan contact op met Wim De Pelsmaeker of Veerle Van Den Steen of uw dossierverantwoordelijke.

30/01/2015