Baker Tilly

Btw-maandaangifte: vergeet uw decembervoorschot niet!


Btw-belastingplichtigen die maandaangiften indienen moeten een voorschot betalen op de verschuldigde btw van de maand december van dat jaar.

Hoe wordt het decembervoorschot bepaald?

Voor de bepaling van het bedrag zijn er 2 mogelijkheden:

Werkelijk verschuldigde btw voor de periode van 1 tot en met 20 december 2014:

Het bedrag van het voorschot is gelijk aan de daadwerkelijk verschuldigde btw (opeisbare btw minus aftrekbare btw) voor handelingen verricht tijdens de periode van 1 t/m 20 december 2014. De verschuldigde btw wordt opgenomen in rooster 91 van de decemberaangifte (in te dienen uiterlijk 20 januari 2015). Is het bedrag van de opeisbare btw kleiner of gelijk aan de aftrekbare btw, dan vermeldt u 0,00 in rooster 91.

Twee maal de btw van de maand november 2014 betalen:

Wil men vermijden of is het moeilijk om het voorschot op bovenvermelde wijze vast te stellen, dan mag rooster 91 niet worden ingevuld. Hierdoor wordt aangegeven dat wordt geopteerd voor een decembervoorschot dat gelijk is aan de verschuldigde btw met betrekking tot de handelingen over de maand november 2014 (rooster 71 van de aangifte).

In beide gevallen dient het voorschot uiterlijk betaald te worden op woensdag 24 december 2014. Wenst u over dit alles meer te weten, neem dan contact op met Wim De Pelsmaeker of Veerle Van Den Steen of uw dossierverantwoordelijke.

Wenst u over dit alles meer te weten, neem dan contact op met Wim De Pelsmaeker of Veerle Van Den Steen of uw dossierverantwoordelijke.

 

15/12/2014