Baker Tilly

Update - Wijzigingen van de vereffeningsprocedure

Mogelijkheid tot ontbinding en vereffening in 1 dag wordt voorzien in de wet


In onze nieuwsbrief van 17 april 2012, informeerden wij u over een wetsvoorstel betreffende enkele wijzigingen in de vereffeningsprocedure.


Zoals toegelicht, diende het voorstel enkel nog bekrachtigd te worden door de Koning. Dit is gebeurd op 7 mei 2012 en bijgevolg zullen de wetsbepalingen van kracht worden met ingang van 17 mei 2012 (i.e. de tiende dag na de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad).


Voor de concrete inhoud van de wet verwijzen we naar de eerdere nieuwsbrief, maar we wensen nogmaals te benadrukken dat het vanaf 17 mei 2012 mogelijk zal zijn om de ontbinding en vereffening van een onderneming zonder schulden te voltrekken in één en dezelfde akte en dit zonder benoeming van een vereffenaar.

Mocht u hierontrent vragen hebben, kan u steeds terecht bij Anne Roucourt of uw dossierverantwoordelijke.

 

30/05/2012