Baker Tilly

In welke mate mag je nu nog cash betalen?


De programmawet van 29 maart 2012 heeft de betalingen in contanten verder beperkt door aanpassingen in de witwaswetgeving.

Vóór 16 april 2012 hadden deze beperkingen alleen betrekking op de verkoop van goederen. Door de programmawet worden deze beperkingen ook van toepassing verklaard bij dienstprestaties.
De prijs van de verkoop van één of meerdere goederen door een handelaar, evenals de prijs voor één of meerdere diensten geleverd door een dienstverstrekker, voor een bedrag van 5.000 euro of meer, mag tot maximum 10% van de prijs cash worden betaald, zonder meer te zijn dan 5.000 euro.
Vanaf 1 januari 2014 verlaagt dit bedrag naar 3.000 euro. Er kan evenwel nog beslist worden om deze verlaging versneld in te voeren. Deze beperking geldt ongeacht of de verkoop of de dienstprestatie plaatsvindt in één of meerdere verrichtingen waartussen een verband lijkt te bestaan.

Voor de verkoop van een onroerend goed gelden andere regels. Vóór 16 april 2012 kon bij de verkoop van een onroerend goed, de prijs tot maximum 10% contant betaald worden, zonder 15.000 euro te overschrijden. Deze grens is vanaf 16 april 2012 verlaagd naar 5.000 euro. Vanaf 1 januari 2014 mag er bij de aankoop van een onroerend goed helemaal niet meer in contanten betaald worden.

Mocht u in tussentijd toch reeds vragen hebben, kan u steeds terecht bij Anne Roucourt of uw dossierverantwoordelijke.

 

30/05/2012