Baker Tilly

De nieuwe begrotingsmaatregelen

Taks op de afschaffing van effecten aan toonder


De effecten aan toonder werden reeds in 2005 afgeschaft, maar er werd wel voorzien in een overgangsperiode waardoor de meeste vennootschappen nog de tijd hadden tot eind 2013 om hun aandelen aan toonder om te zetten in aandelen op naam of gedematerialiseerde aandelen.

Om dit proces van omzetting te versnellen, voert de regering Di Rupo – naast de vele andere begrotingsmaatregelen - een taks in op de afschaffing van effecten aan toonder.

We willen benadrukken dat nog niet alle details bekend zijn, maar vandaag weten we wel dat de overheid een belasting zal heffen indien u uw aandelen aan toonder pas in 2012 of later omzet naar aandelen op naam of gedematerialiseerde aandelen.

De belasting bedraagt 1% in 2012 en 2% in 2013. Het is echter nog onduidelijk op welke grondslag de belasting geheven zal worden : op het eigen vermogen van de vennootschap of de marktwaarde van het effect.
De belasting moet ingehouden worden door de emittent (in geval van omzetting in aandelen op naam) of door de financiële instelling (in geval van omzetting in gedematerialiseerde aandelen).

Er is dus slechts één conclusie: indien u deze taks wenst te vermijden, dient u uw aandelen aan toonder nog vóór 1 januari 2012 om te zetten in aandelen op naam of gedematerialiseerde aandelen.

Bij uw keuze voor aandelen op naam of gedematerialiseerde aandelen, dient u rekening te houden met de noden van uw vennootschap. Bovendien zijn er verschillende manieren waarop deze omzetting kan gebeuren (bv.: onderhands of notarieel, met of zonder wijziging van de statuten).

Wenst u over dit alles meer te weten, neem dan contact op met Anne Roucourt of uw dossierverantwoordelijke.

 

14/12/2011