Baker Tilly

De strijd tegen de schijnzelfstandigheid wordt opgevoerd

Met ingang van 1 januari 2013 werd een weerlegbaar vermoeden van het bestaan van arbeidsovereenkomst ingevoerd voor de sectoren van de bouw, de bewaking, het vervoer en de schoonmaak.
Indien meer dan de helft van de wettelijk bepaalde criteria vervuld zijn, wordt in deze sectoren de niet-familiale werkrelatie vermoed een arbeidsovereenkomst te zijn.

Ondertussen werden zowel voor de bouwsector als voor de bewakingssector de 9 algemene criteria op basis waarvan wordt geoordeeld of er al dan niet een vermoeden van arbeidsovereenkomst is, vervangen door 9 specifieke criteria.

Het mechanisme van het vermoeden werd ook ingevoerd in de tuinbouwsector en de landbouwsector.
Voor beide sectoren werden de algemene criteria vervangen door 10 specifieke criteria.

Indien u meer informatie wenst over deze criteria of over de problematiek van schijnzelfstandigheid, neem dan contact op met Ann Gobien, senior legal counsel of met uw dossierverantwoordelijke.

 

27/09/2013