Baker Tilly

Het definitieve einde van het tijdperk van de aandelen aan toonder is nabij. Hebt u het nodige gedaan?

Reeds in 2005 werden de effecten aan toonder afgeschaft. Er werd echter wel voorzien in een overgangsperiode waardoor de meeste vennootschappen nog de tijd hadden tot eind 2013 om hun aandelen aan toonder om te zetten in aandelen op naam of gedematerialiseerde aandelen.

Eind 2011 voerde de regering Di Rupo een taks in op deze verplichte omzetting van effecten aan toonder. Zogenaamd om het omzettingsproces te versnellen, maar vanzelfsprekend ook om extra inkomsten in het laatje van de regering te brengen.
De taks bedraagt 1% op de boekwaarde van de aandelen voor de omzettingen in 2012 en 2% op de boekwaarde van de aandelen voor de omzettingen in 2013. De belasting moet ingehouden worden door de vennootschap die de aandelen heeft uitgegeven (in geval van omzetting in aandelen op naam) of door de financiële instelling (in geval van omzetting in gedematerialiseerde aandelen).

Wat gebeurt er op 1 januari 2014?

De aandelen aan toonder die niet zijn omgezet op 31 december 2013 worden van rechtswege omgezet in:

  • gedematerialiseerde aandelen op naam van de vennootschap op voorwaarde dat de statuten van de vennootschap voorzien in dergelijke gedematerialiseerde aandelen én de vennootschap de nodige regelingen heeft getroffen met een financiële instelling voor dergelijke dematerialisatie; of
  • aandelen op naam die ingeschreven worden in het aandelenregister op naam van de vennootschap.

Tot het moment waarop de rechtmatige eigenaar van de aandelen zich bekend maakt en een inschrijving op zijn naam verkrijgt, worden de rechten verbonden aan deze aandelen opgeschort.

Wat gebeurt er op 1 januari 2015?

Mocht er zich geen rechtmatige eigenaar bekend gemaakt hebben op 1 januari 2015, dan zal de vennootschap een verkoopprocedure moeten opstarten voor de aandelen die van rechtswege op haar naam werden omgezet.

De opbrengst van de verkoop van de aandelen wordt, na aftrek van de kosten, gestort bij de Deposito- en Consignatiekas tot de rechtmatige eigenaar deze opvraagt.

Indien de aandelen niet verkocht zijn op 30 november 2015, zullen ze bij de Deposito- en Consignatiekas worden neergelegd.

Vanaf 1 januari 2016 zal iedere persoon die teruggave vraagt van de sommen van de verkoop of van de neergelegde aandelen, een boete verschuldigd zijn van 10% per jaar achterstand.

Indien u meer informatie wenst over deze criteria of over de problematiek van schijnzelfstandigheid, neem dan contact op met Anne Roucourt of met uw dossierverantwoordelijke.

 

28/11/2013