Baker Tilly

Het is vijf voor twaalf voor vennootschappen waar nog aandelen aan toonder uitstaan

Op 1 januari 2014 zijn alle aandelen aan toonder automatisch omgezet in aandelen op naam (of eventueel gedematerialiseerde aandelen). Ze moeten ingeschreven zijn in het aandelenregister van de vennootschap. Alle rechten van houders van aandelen aan toonder zijn geschorst.

Wat als de rechtmatige eigenaar van aandelen aan toonder zich op 1 januari 2015 nog steeds niet bekend heeft gemaakt bij de vennootschap?

  • Indien de aandeelhouder zich niet heeft gemeld bij de vennootschap op 1 januari 2015, is de vennootschap verplicht om de aandelen te koop aan te bieden. De verkoopprocedure dient afgerond te zijn op 30 november 2015. Tot op het moment van de effectieve start van de verkoop kan de rechtmatige eigenaar zich nog altijd melden bij de vennootschap en kosteloos een inschrijving in het aandelenregister vragen op zijn naam. De verkoopprocedure - die op straffe van boete nageleefd dient te worden door de vennootschap en waarover een attest moet afgeleverd worden door een cijferberoeper - is vrij complex en omslachtig. De verkoop vindt plaats op de Markt van Openbare Veilingen (georganiseerd door Euronext Brussel). Dit is een fysieke veiling waaraan enkel banken en beursmakelaars deelnemen. Zij zijn de tussenpersoon van de vennootschap voor de verkoop van de aandelen. De veiling verloopt per opbod en wordt geleid door een Veilingmeester die ook de richtprijs voor verkoop van de aandelen zal bepalen op basis van de eigen vermogenswaarde van de aandelen zoals blijkt uit de meest recent goedgekeurde jaarrekening.
  • Ten vroegste vanaf 1 januari 2016 kan de oorspronkelijke eigenaar van de aandelen de opbrengst van de verkoop of de niet-verkochte aandelen terug opvragen bij de Deposito- en Consignatiekas mits betaling van een boete en mits voorlegging van de toonderstukken.
  • Vanaf 1 januari 2026 komen de niet-opgevraagde bedragen en de niet-opgehaalde aandelen toe aan de Belgische Staat. Deze wordt dan ook als eigenaar ingeschreven in het aandelenregister van de vennootschap.

Wil u als vennootschap deze verkoopprocedure vermijden en zijn nog niet alle houders van aandelen aan toonder bij de vennootschap gekend, dan dient u nu actie te ondernemen. Indien u meer informatie wenst omtrent dit onderwerp kan u steeds contact opnemen met Anne Roucourt of uw dossierbeheerder.

 
30/01/2015