Baker Tilly

Baker Tilly Belgium informeert - belangrijk voor de bouwsector

Het is u zeker en vast niet ontgaan in de pers en onze nieuwsbrieven: de regering Di Rupo voert een strijd tegen fraude en dit ook in de bouwsector.
Sinds haar aanstelling heeft de regering reeds verschillende wetten uitgevaardigd die een rechtstreekse en onmiddellijke impact hebben op u als aannemer, onderaannemer of zelfs als opdrachtgever voor professionele doeleinden.

Wij zijn ervan overtuigd dat u zich - mits de nodige aanpassingen aan uw contracten, algemene voorwaarden, facturen of bestelbonnen - kan wapenen tegen de bijkomende risico’s van aansprakelijkheid.

Hierbij kunnen wij, Baker Tilly Belgium, u zeker en vast begeleiden en adviseren. Niet alleen kunnen we u wegwijs maken in de voornaamste nieuwe regelgeving, we kunnen u ook concreet verder helpen door uw huidige contracten, algemene voorwaarden, facturen, bestelbonnen of andere contractuele documenten te optimaliseren of u te begeleiden bij het opstellen van dergelijke documenten.

Doelgroep:

 1. Opdrachtgevers:
  Tenminste voor zover deze werken of diensten van aanneming voor beroepsmatige doeleinden worden uitgevoerd. De wetgeving is immers niet van toepassing op een opdrachtgever-natuurlijke persoon die de werken of diensten van aanneming laat uitvoeren voor privédoeleinden.
 2. Aannemers
 3. Onderaannemers

Problematiek:

 1. Uitbreiding van de hoofdelijke aansprakelijkheid van de aannemers en onderaannemers voor de fiscale en sociale schulden van onderaannemers die na hen komen in de keten.
 2. Toenemend belang van het naleven van de inhouding- en doorstortingsplicht, alsook van uw meldingsplicht als (onder)aannemer.
 3. Er staat een nieuwe aansprakelijkheid op til, m.n. de hoofdelijke aansprakelijkheid voor de loonschulden van aannemers die na u in de keten komen. Meer nog, u draait mogelijkerwijze ook op voor de loonschulden van aannemers die illegalen te werk stellen.
 4. De registratieplicht voor de aannemers werd intussen afgeschaft. Wat betekent dit concreet?

Onze dienstverlening:

 1. Nakijken van bestaande contracten, algemene voorwaarden, clausules op de factuur of bestelbon en het optimaliseren van deze documenten in functie van de nieuwe wetgeving.
 2. Opstellen van (onder)aannemingscontracten of algemene voorwaarden, rekening houdend met voormelde problematiek.
 3. Wegwijs maken in de nieuwe regelgeving.

 Indien u graag meer toelichting krijgt rond dit onderwerp, aarzel dan niet om contact op te nemen met uw dossierbeheerder op het gebruikelijke telefoonnummer of met Johanna Vermeeren (juriste) op het nummer 053 70 01 11.

 

22/02/2013