Baker Tilly

Hoe zit het nu met de taks die door bepaalde vennootschappen betaald werd in 2012 en 2013 voor de omzetting van de aandelen aan toonder in aandelen op naam?

Eind 2011 voerde de regering Di Rupo een taks in op de verplichte omzetting van aandelen aan toonder. Zogenaamd om het omzettingsproces te versnellen, maar vanzelfsprekend ook om extra inkomsten in het laatje van de regering te brengen.

De taks bedroeg 1% op de boekwaarde van de aandelen voor de omzettingen in 2012 en 2% op de boekwaarde van de aandelen voor de omzettingen in 2013.

Deze taks werd aangevochten voor het Grondwettelijk Hof. Eén van de argumenten was gebaseerd op de mogelijke strijdigheid met het Europeesrechtelijk verbod op elke indirecte belasting op de uitgifte van een effect. Het Grondwettelijk Hof heeft terzake een prejudiciëlevraag voorgelegd aan het Europees Hof van Justitie dat recent bevestigd heeft dat de taks inderdaad in strijd is met het Europees recht.

De vraag ligt nu dus terug voor bij het Grondwettelijk Hof, maar de kans is groot dat de omzettingstaks effectief wordt vernietigd. In dat geval valt het te verwachten dat de personen die de taks in 2012 of 2013 hebben gekweten, met name de tussenpersonen van beroep of de uitgevende vennootschappen , deze kunnen terugvorderen. Gezien echter de gewone termijn voor terugbetaling pas verjaart na afloop van een periode van twee jaar vanaf de dag waarop de rechtsvordering is ontstaan, zou men zelfs het arrest van het Grondwettelijk Hof niet hoeven af te wachten om zijn rechten op terugbetaling te vrijwaren. Meer hierover in een volgend nummer.

Wenst u over dit alles meer te weten, neem dan contact op met Anne Roucourt of uw dossierverantwoordelijke.

 
12/11/2014