Baker Tilly

Hervorming berekening sociale bijdragen zelfstandigen in aantocht

Het systeem voor de berekening van de sociale bijdragen voor zelfstandigen wordt vanaf 2015 grondig hervormd.

In het huidige systeem worden de sociale bijdragen van de zelfstandigen berekend op basis van het beroepsinkomen van 3 jaar terug. Het betreft een definitieve bijdrage die niet meer kan worden aangepast aan het actuele inkomen. Dit kan echter leiden tot eigenaardige situaties. Zo zal men, indien er 3 jaar voordien een lager inkomen werd genoten ten opzichte van het huidige inkomen, in verhouding relatief lage sociale bijdragen betalen. Daarnaast kan men eveneens in een neerwaartse spiraal aan beroepsinkomsten terechtkomen waarbij men hoge sociale bijdragen moet betalen in een jaar waarin er lage inkomsten worden genoten.

Vanaf 2015 zullen de sociale bijdragen eveneens worden berekend op basis van het inkomen van 3 jaar terug, maar het betreft ditmaal een voorlopige bijdrage. Zo zal het vanaf 2015 mogelijk zijn om de voorlopige bijdrage aan te passen aan het actuele inkomen van dat jaar. Indien de zelfstandige zijn voorlopige bijdrage wenst te verhogen, zal dit zonder problemen mogelijk zijn. Indien hij echter zijn voorlopige bijdrage wenst te verlagen, dient hij op basis van objectieve elementen aan te tonen dat zijn inkomen van het actuele jaar lager zal zijn dan dat van 3 jaar terug.

Vanaf zodra het actuele inkomen definitief gekend is, (dit is na de fiscale behandeling van het inkomen, in de meeste gevallen 2 jaar later), zullen de voorlopige bijdragen geregulariseerd worden en zal er al dan niet een bedrag moeten worden bijbetaald. In het geval waar de zelfstandige te veel sociale bijdragen heeft betaald, zal het saldo terugbetaald worden. Opgelet, indien de zelfstandige er voor geopteerd heeft om lagere voorlopige bijdragen te betalen dan deze die berekend werden door het sociaal verzekeringsfonds, en achteraf blijkt dat het actuele inkomen toch hoger is, zal hij een bedrag moeten bijbetalen maar met verhogingen.

Het nieuwe systeem zal sociaal logischer en billijker zijn aangezien de bijdragen de economische realiteit van de zelfstandigen weerspiegelen.

Wenst u over dit alles meer te weten, neem dan contact op met Yves Coppens of uw dossierverantwoordelijke.

 

27/09/2013