Baker Tilly

Netto onkostenvergoeding voor telewerk

Indien een werknemer op regelmatige basis van thuis uit werkt en in dit kader gebruik maakt van zijn eigen computer en/of internetverbinding, kan de werknemer hiervoor een vergoeding krijgen van zijn werkgever om de gemaakte kosten te compenseren. De belastingadministratie aanvaardt een forfaitair bedrag van 40 EUR dat belastingvrij kan worden toegekend, zijnde 20 EUR voor het gebruik van de eigen internetverbinding en 20 EUR voor het gebruik van de eigen computer. De RSZ aanvaardt dat deze bedragen ook vrij van sociale zekerheidsbijdragen mogen worden toegekend.

Naast de vergoeding ter compensatie voor het gebruik van de eigen internetverbinding en computer, kan de werkgever ook een bureauvergoeding toekennen. Deze vergoeding word geacht kosten te dekken voor verwarming, elektriciteit, klein bureaumateriaal, enz.. De RSZ aanvaardt hiervoor een forfait van 119,61 EUR (geïndexeerd bedrag voor 2016) op voorwaarde dat de werknemer op structurele en regelmatige basis van thuis uit werkt en daarvoor in zijn woning een bureauruimte moet inrichten om het werk te kunnen uitvoeren.

Wat de RSZ betreft, kunnen zowel de telewerkvergoeding als de bureauvergoeding gecumuleerd worden.

De Dienst Voorafgaande Beslissingen heeft in een recente ruling bevestigd dat naast de vergoeding van 40 EUR voor telewerk, nog een bijkomende vergoeding belastingvrij kan worden toegekend voor werknemers die op regelmatige basis van thuis werken. De betrokken werknemers mogen maximaal 1 dag per week van thuis werken voor werknemers die halftijds werken en maximaal 2 dagen per week voor werknemers die langer werken. De rulingdienst aanvaardt een belastingvrije forfaitaire vergoeding van 15 EUR per dag telewerk, wat neerkomt op maximum 60 EUR per maand voor halftijdse werknemers en 120 EUR voor werknemers die langer werken. De vergoeding van 15 EUR per dag dekt de kosten die het gebruik van de woning voor het telewerk met zich meebrengen, zoals bv. elektriciteit, verwarming, water, klein bureaumateriaal,... . Op fiscaal vlak, kan het forfait van 40 EUR voor het gebruik van eigen internet en eigen computer eveneens gecumuleerd worden met de vergoeding van 15 EUR per dag.

Samengevat kunnen we concluderen dat wat de RSZ betreft, een telewerkvergoeding van 40 EUR per maand en een bureauvergoeding van 119,61 EUR per maand vrij van sociale zekerheidsbijdragen kan worden toegekend. De fiscus aanvaardt een forfait van 40 EUR per maand voor telewerk als belastingvrij. Daarnaast beschouwt de rulingdienst een bedrag van 120 EUR per maand als een redelijke bureauvergoeding.

Wenst u over dit alles meer te weten, neem dan contact op met Yves Coppens of uw dossierverantwoordelijke.

 

25/05/2016