Baker Tilly

Belastingverminderingen: uitgaven betaald door derden

Sinds kort geven uitgaven gedaan door een derde ook recht op de belastingvermindering voor energiebesparende uitgaven.

Uit een circulaire van begin dit jaar blijkt dat de belastingadministratie haar standpunt inzake voorwaarden voor belastingvermindering in de personenbelasting versoepeld. Tot voor kort was de administratie van oordeel dat een belastingplichtige slechts recht had op de belastingvermindering voor energiebesparende uitgaven op voorwaarde dat hij de uitgaven zelf betaald had. Maar recente rechtspraak zag het niet zo strikt. De wet stelt immers als enige voorwaarde dat de uitgaven “werkelijk zijn betaald”, maar zegt niets over wie moet betalen. In haar circulaire stelt de belastingadministratie nu dat zij ook de betaling van een derde, die handelt in naam en tot kwijting van de belastingplichtige , aanvaardt.

Men kan hierbij denken aan de situatie waarbij de betaling gebeurt door de samenwonende partner die als alleenstaande wordt belast, of door een familielid al dan niet in het kader van een familiale lening.

De administratie heeft tevens de andere fiscale verminderingen bekeken die evenmin eisen dat de uitgave effectief moet betaald zijn door de belastingplichtige zelf. Het voormelde standpunt is bijgevolg voortaan ook van toepassing op volgende belastingverminderingen: die voor de verwerving van werkgeversaandelen, voor beveiliging van woningen tegen inbraak of brand, voor renovatie van een sociale huurwoning of een woning in een probleemwijk, voor obligaties van het Kringloopfonds, het Startersfonds, het Fonds ter reductie van de globale energiekost of een ontwikkelingsfonds, voor elektrische voertuigen of oplaadpunten, voor bezoldigingen van een huisbediende en voor kinderoppas.

Deze nieuwe regel is ook van toepassing in hangende geschillen.

Wenst u over dit alles meer te weten, neem dan contact op met Yves Coppens of uw dossierverantwoordelijke.

 

25/05/2016