Baker Tilly

Btw – Vrijstellingsregeling kleine ondernemingen: drempel verhoogt weldra naar 25.000 EUR


Onlangs verkreeg de Belgische overheid vanwege Europa de toestemming om de drempel voor de vrijstellingsregeling voor kleine ondernemingen tijdelijk op te trekken naar 25.000 EUR. De regering dient nog een akkoord te bereiken over de invoering van de regeling. Voorlopig wordt 1 juli 2013 naar voorgeschoven als datum van inwerkingtreding (uitvoeringsbesluit van de Raad van de Europese Unie van 22 januari 2013).

Vrijstellingsregeling kleine ondernemingen – drempel van 5.580 EUR naar 25.000 EUR

Kleine ondernemingen waarvan de jaaromzet een bepaald bedrag niet overschrijdt genieten een btw-vrijstelling voor alle leveringen en diensten die zij verrichten. Tevens worden zij ontheven van tal van btw-formaliteiten. Keerzijde van de medaille is dat zij de btw die aan hen wordt aangerekend niet in aftrek kunnen brengen.

Vandaag de dag bedraagt de maximale jaaromzet om van dergelijke regeling te kunnen genieten 5.580 EUR.

Door het feit dat dit bedrag zo laag is blijft een groot deel van het doelpubliek in de kou staan. Momenteel kunnen slechts heel kleine ondernemingen en bepaalde verenigingen op deze wijze ontsnappen aan de btw-plicht.

Hierin komt binnenkort verandering. Op de Ecofin-vergadering van 22 januari 2013 heeft de Raad van de Europese Ministers van financiën aan België toestemming gegeven om het drempelbedrag tijdelijk te verhogen tot 25.000 EUR.

Vooraleer in werking te treden moet de regering wel nog een akkoord bereiken over de invoering ervan alsook over de datum van inwerkingtreding. Op dit ogenblik wordt 1 juli 2013 als datum van inwerkingtreding naar voor geschoven.

De nieuwe regeling opent alleszins deuren voor nieuwe btw-belastingplichtigen alsook voor tal van lokale sport- en culturele verenigingen welke hierbij een belangrijke administratieve vereenvoudiging zullen kunnen doorvoeren.

Wenst u over dit alles meer te weten, neem dan contact op met Wim De Pelsmaeker of Veerle Van Den Steen of uw dossierverantwoordelijke.

 

27/02/2013