Baker Tilly

Uw pensioenopbouw herdacht


In december vorig jaar, intussen bijna een jaar geleden, werd het Regeerakkoord afgesloten dat belangrijke wijzigingen aanbracht aan het Belgisch fiscale landschap. De meeste elementen die waren opgenomen in het Regeerakkoord werden in verschillende fasen ingevoerd (en vaak ook gewijzigd om diverse redenen). Met de Programmawet van 22 juni 2012 kwam intussen ook duidelijkheid over het lot van de interne pensioenvoorzieningen die werden aangelegd binnen een vennootschap in het voordeel van een bedrijfsleider.

De afgelopen maanden werden onze cliënten die in het verleden een interne pensioenvoorziening lieten aanleggen via hun vennootschap, uitgenodigd tot een persoonlijk gesprek om ons toe te laten een aantal opportuniteiten die de nieuwe wetgeving biedt, toe te lichten tijdens een persoonlijk gesprek.

Enkel op deze wijze kunnen we op de gepaste wijze inspelen op de nieuwe wetgeving, rekening houdend met uw persoonlijke situatie.

Zoals u weet kunnen sinds 1 januari 2012 geen interne pensioenvoorzieningen worden aangelegd, maar moet de bijkomende pensioenopbouw verplicht worden gefinancierd via een verzekeringsmaatschappij of een pensioenfonds. De bestaande pensioenvoorzieningen mogen blijven bestaan, maar mogen niet verder aangroeien. De verplichte externalisering van de bestaande pensioenvoorziening, of met andere woorden de verplichte overdracht naar een externe verzekeringsmaatschappij of een pensioenfonds, is er onder druk van verschillende beroepsgroeperingen niet gekomen.

De overgangsregeling voor bestaande interne toezeggingen kan leiden tot 4 mogelijke scenario’s:

  • De onderhandse pensioenovereenkomst wordt beëindigd, de reeds aangelegde pensioenvoorziening wordt volledig teruggenomen en er wordt geen IPT-verzekering afgesloten;
  • De bestaande pensioenvoorziening wordt op de balans behouden : het onderhands pensioenkapitaal wordt naar beneden toe aangepast en er wordt geen IPT-verzekering afgesloten voor de toekomst;
  • De bestaande pensioenvoorziening wordt op de balans behouden : Het onderhands pensioenkapitaal wordt naar beneden toe aangepast en er wordt een IPT-verzekering afgesloten voor de toekomst;
  • De onderhandse pensioenovereenkomst wordt beëindigd, de reeds aangelegde pensioenvoorziening wordt volledig teruggenomen en er wordt een IPT-verzekering afgesloten in combinatie met een backservice premie.

De externalisering van de pensioenvoorziening is tijdelijk vrijgesteld van de premietaks van 4,4%, maar er wordt wel een bijzondere éénmalige aanslag van 1,75% geheven op het bedrag dat wordt geëxternaliseerd of op het bedrag van de bestaande pensioenvoorziening die behouden blijft in de vennootschap.

Wenst u meer informatie over de maatregelen die in uw specifieke situatie aangewezen zijn? Aarzel dan niet om Tanja De Decker of uw dossierbeheerder te contacteren. Samen met u kunnen de juiste stappen gezet worden zodat u ook tijdens uw pensioen nog de middelen heeft voor het realiseren van uw plannen.

 

06/11/2012