Baker Tilly

Interne pensioenvoorzieningen “externaliseren” – stand van zaken


Op basis van de beleidsverklaring van de regering Di Rupo werd eind vorig jaar aangekondigd dat bestaande interne pensioentoezeggingen voor zelfstandige bedrijfsleiders binnen de drie jaar dienden uitbesteed te worden aan een externe verzekering. Dit bleek al gauw niet alleen onrechtvaardig , maar vaak ook financieel niet haalbaar. De opgebouwde pensioenbelofte diende immers in cash de vennootschap te verlaten, verhoogd met een verzekeringstaks.

Daarom wordt deze maatregel herzien.

De tot op 31/12/2011 aangelegde interne pensioenbeloften zullen in de vennootschap mogen behouden blijven als een voorziening mits betaling van een bijzondere heffing van 1,75% op de tot op 31 december 2011 opgebouwde provisie. Eventueel zal mogen gekozen worden voor een spreiding van betaling over drie jaar maar dan aan 0,6% per jaar.

Wel mag vanaf 1/1/2012 niet langer aan interne pensioenopbouw gedaan worden. Met andere woorden elke (verdere) opbouw van pensioenvoorziening dient extern te gebeuren en kost dus de normale 4.4% aan verzekeringstaks.

Het blijkt dus uiteindelijk hoofdzakelijk te doen om de taks van 1,75% naar de staatskas te halen...

Er is en was ook wel een voordeel verbonden aan de pensioenopbouw via een extern verzekeringsfonds. In tegenstelling met interne pensioenbeloften, waar het eenduidige belastingtarief van 16,5% bestaat bij het opnemen van het pensioenkapitaal, is dit bij externe pensioenopbouw mogelijk aan een tarief van 10% wanneer het kapitaal wordt opgenomen op de leeftijd van 65 jaar. Hierbij dient opgemerkt dat ook hier verandering op til is. Zeer binnenkort wordt het extern opgebouwd pensioenkapitaal belast tegen 20% als u het opneemt op 60 jaar en 18 % bij opname op 61 jaar.

Dit alles moet wel nog in wetteksten gegoten worden.

Wenst u over dit alles meer te weten, neem dan contact op met Ives Amerijckx of uw dossierverantwoordelijke.

 

17/04/2012