Baker Tilly

Actie vereist voor ondernemingen die nog papieren maaltijdcheques toekennen aan hun personeel

 

In 2011 werd de elektronische maaltijdcheque ingevoerd om de administratieve lasten, die de papieren maaltijdcheque met zich meebracht, te verminderen. De werkgevers konden wel blijven kiezen tussen de papieren cheques en de elektronische maaltijdkaart. Deze keuzemogelijkheid zette echter een rem op de beoogde vereenvoudiging.

Er is door de sociale partners dan ook beslist om de papieren maaltijdcheques volledig af te schaffen. Vanaf 1 januari 2016 zal er enkel en alleen met elektronische maaltijdcheques kunnen worden betaald. Om te vermijden dat de papieren en elektronische maaltijdcheques na 1 januari 2016 naast elkaar zouden bestaan, zullen de laatste papieren cheques op prestaties van september 2015 betrekking hebben. Deze maand is dus de laatste maand waarin er nog papieren cheques kunnen worden uitbetaald want vanaf 1 oktober 2015 worden er alleen nog elektronische maaltijdcheques uitgegeven. Al de papieren maaltijdcheques die in 2015 zijn uitgegeven zijn geldig tot en met het einde van dit jaar. Hun geldigheidsduur bedraagt dus minder dan de normale 12 maanden.

Indien u als onderneming vandaag de dag nog steeds werkt met papieren maaltijdcheques, dient u dringend de overstap te maken en volgende acties uit te voeren:

  • de papieren maaltijdcheques vervangen door de elektronische betaalkaart en dit uiterlijk tegen oktober 2015. U dient dus spoedig de elektronische maaltijdkaarten te bestellen en deze te bezorgen aan de werknemers in kwestie.
  • de bestaande overeenkomsten aanpassen aan de nieuwe regelgeving zodat deze conform zijn met de nieuwe bepalingen/regelingen over de elektronische maaltijdcheques (indien u als onderneming reeds papieren maaltijdcheques toekende die via een ondernemings-CAO of individuele overeenkomst werden geregeld). Voor deze aanpassingen heeft u de tijd tot 1 januari 2016.

    Indien u als onderneming elektronische maaltijdcheques als een nieuw voordeel wenst toe te kennen aan de werknemers, dient u een collectieve arbeidsovereenkomst op ondernemingsniveau of een individuele overeenkomst af te sluiten.

Verhoging tot 8 EUR per dag

Nog een verandering inzake maaltijdcheques is de stijging van de maximale werkgeversbijdrage van 5,91 EUR naar 6,91 EUR. Hierdoor stijgt de totale waarde van een maaltijdcheque tot maximum 8 EUR. Deze verhoging zal van toepassing zijn vanaf januari 2016.

Voor verdere toelichting kan u steeds contact opnemen met Yves Coppens of uw dossierverantwoordelijke.

9/09/2015