Baker Tilly

Fiscale cijferupdate

 

Vennootschapsbelasting

Tarieven notionele interestaftrek en investeringsaftrek voor aanslagjaar 2018 (boekjaar 2017) gepubliceerd

Recent werden de tarieven voor boekjaar 2017 (aanslagjaar 2018) bekendgemaakt voor de aftrek voor risicokapitaal (notionele interestaftrek of ‘NIA’) en de investeringsaftrek. Hierna volgen de nieuwe tarieven:

 NIA  AJ 2017  AJ 2018
 Gewoon tarief  1,131%  0,237%
 Verhoogd tarief kleine vennootschappen  1,631%  0,737%

In vergelijking met boekjaar 2016 (aanslagjaar 2017) nemen de tarieven dus een felle duik en blijft er voor de grote vennootschappen nog maar 20% van het 2016 tarief over. Voor ‘kleine' vennootschappen blijft er nog 45% van over. Dit betekent dat de notionele interestaftrek als fiscale incentive nauwelijks nog iets voorstelt. Eén en ander heeft natuurlijk te maken met de lage OLO rentevoeten, maar er is toch een schril contrast met de rentevoeten die bijv. gehanteerd worden voor de debetrente inzake rekening-courant schulden die voor aanslagjaar 2017 zelfs nog gestegen is van 8,16% naar 9,27 %.

De tarieven voor de investeringsaftrek van hun kant blijven ongewijzigd voor boekjaar 2017 (aanslagjaar 2018). De voornaamste tarieven voor de eenmalige investeringsaftrek zijn:

 Type investering  Kleine vennootschap  Grote vennootschap
 Octrooien, milieuvriendelijke investeringen O&O, energiebesparende
  investeringen, rookafzuig- of verluchtingssystemen (horeca)
 13,5%  13,5%
 Investeringen tot aanmoediging van hergebruik van verpakkingen van
 dranken en nijverheidsproducten
 3%  3%
 Digitale investeringen   13,5%   0% 
 Investeringen in beveiliging   20,5%   0% 
 Andere investeringen (*)   8%   0% 
 Investeringen in zeeschepen   30%   30% 
 

(*) Mits afstand van de notionele interestaftrek

Door de stijging van de gewone éénmalige investeringsaftrek naar 8% (voor investeringen sedert 2016), is het belangrijk om voor kleine vennootschappen telkens na te gaan of de vennootschap niet beter af is met de toepassing van de investeringsaftrek en voor het betrokken boekjaar afstand te doen van de notionele interestaftrek. Doordat die afstand enkel geldt voor één boekjaar kan men van jaar tot jaar de meest voordelige formule kiezen.

Personenbelasting

Ook in de personenbelasting werden traditioneel een aantal fiscale parameters geïndexeerd. Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijkste forfaits.

Type  Geïndexeerd bedrag
 inkomstenjaar 2016
 Geïndexeerd bedrag
 inkomstenjaar 2017
 
 Voordeel alle aard    
  - voor verwarming    
    - leidinggevend personeel en bedrijfsleiders:  1.910,00 EUR  1.950,00 EUR 
    - anderen  860,00 EUR  880,00 EUR 
  - voor elektriciteit (niet aangewend voor verwarming)     
    - leidinggevend personeel en bedrijfsleiders:   950,00 EUR  970,00 EUR 
    - anderen:   430,00 EUR  440,00 EUR 
 Kilometervergoeding voor dienstverplaatsing met de
 eigen wagen 
 0,3412 EUR*  0.3363 EUR**
 Vergoeding dienstreizen in België > 8 uur (voorheen 'middagmaal')    19,22 EUR (***)   19,60 EUR (****) 
 5 uur - 8 uur (voorheen 'ontbijt')    3,82 EUR (***)   3,90 EUR (****) 
 Kosteloos logies (voorheen 'avondmaal + ontbijt')    23,04 EUR (***)   23,50 EUR (****) 
 Niet kosteloos logies (voorheen 'nachtverblijf')    43,79 EUR (***)   43,65 EUR (****) 

* geïndexeerd bedrag voor de periode 1 juli 2015 – 30 juni 2016
**geïndexeerd bedrag voor de periode 1 juli 2016 – 30 juni 2017
*** geïndexeerd bedrag voor de periode 1 januari 2014 – 30 juni 2016
**** geïndexeerd bedrag vanaf 1 juli 2016

 

Type AJ 2016 AJ 2017
Debetintresten op rekening- courant 8,16 %  9,27 %

Op het vlak van de vrijwilligersvergoedingen bij verenigingen (VZW’s, Stichtingen, …) werden de forfaits eveneens aangepast:

Type  Geïndexeerd bedrag
 inkomstenjaar 2016
 Geïndexeerd bedrag
 inkomstenjaar 2017
 
 Maximaal per dag  32,71 EUR  33,36 EUR
 Maximaal per jaar  1.308,38 EUR  1.334,55 EUR

27/04/2017