Baker Tilly

Vrijwilligerswerk voortaan combineerbaar met een bezoldigd statuut binnen een vzw

 

Ter herinnering: vrijwilligers mogen in een vzw een belastingvrije vergoeding ontvangen voor het vrijwilligerswerk dat zij verrichten. Evenwel zijn hieraan bepaalde voorwaarden verbonden. Zo mag in 2012 de vergoeding niet meer bedragen dan 30,22 euro per dag en 1.257,51 euro per jaar. Jaarlijks worden deze bedragen geïndexeerd. Voorheen gold deze fiscale vrijstelling slechts voor die vrijwilliger die geen professionele relatie met de betrokken vzw had. De administratie heeft echter haar standpunt versoepeld en dit met ingang van 23 mei 2011.

Deze vrijgestelde vergoedingen zijn voortaan wel combineerbaar met een bezoldigde activiteit. Voorwaarde is dat de prestaties duidelijk verschillend van aard zijn. Het mag dus niet geïnterpreteerd worden als een verlengstuk van de dienstprestatie.

Zo kan bijvoorbeeld de boekhouder binnen de organisatie niet optreden als penningmeester, waarbij hij voor dit laatste een belastingvrije vergoeding zou krijgen. Hij kan bijvoorbeeld wel een activiteit van jeugdverantwoordelijke opnemen.

Het moet dus duidelijk om gelegenheidswerk gaan die onbaatzuchtig en rechtstreeks voor de opdrachtgever worden verricht. Alle hangende geschillen van voorheen, worden meteen ook van de baan geschoven.

Wenst u over dit alles meer te weten, neem dan contact op met Willem Waeterloos of uw dossierverantwoordelijke.

 

1/02/2012