Baker Tilly

Verscherpte fiscale controles op verenigingen en stichtingen


In het kader van de strengere controles en de strijd tegen de fiscale fraude, heeft de fiscus ook haar oog laten vallen op de vzw’s.

Daarom is het voor elke vzw nuttig om een aantal punten eens kritisch in vraag te stellen.

  1. Is de vereniging eigenlijk niet btw plichtig gezien haar activiteiten of specifieke activiteiten? Een al dan niet gemengde btw plicht hoeft niet noodzakelijk nadelig te zijn, doch een regularisatie van het verleden kan wel tot een dure grap leiden.
  2. Zijn kosten en uitgaven voldoende gestaafd met bewijskrachtige documenten? Zeker (forfaitaire) kostenvergoedingen liggen in het vizier. Kunnen deze als verdoken vergoedingen beschouwd worden? Hierbij lonkt het gevaar van de geheime commissielonen achter de hoek (zie onze nieuwsbrief februari 2012).
  3. Werden alle fiscale fiches opgemaakt? Werden de maximale grenzen van vergoedingen voor vrijwilligers gerespecteerd?
  4. Worden de voordelen alle aard aangegeven?

Er zijn zeker nog tal van andere aandachtspunten te weerhouden. Niet in het minst of de vzw de facto geen handelsactiviteiten uitvoert, waardoor ze in feite onderworpen wordt aan de vennootschapsbelastingen.

Uit onze informatie blijkt dat de gerichte controles alle vzw’s viseren zonder uitzondering. Van grote gestructureerde verenigingen tot kleine sportclubs…

Indien u vragen heeft over uw vereniging of meer informatie wenst met betrekking tot de organisatie van uw vereniging, aarzel niet om contact op te nemen met Wim Waeterloos of uw dossierverantwoordelijke.

 

17/04/2012